Trajanje globe zaradi kršitve prometnih pravil

Zakonodaja skoraj vseh naprednih držav omogoča uporabo samodejne amnestije v zvezi z določenimi vrstami kazni. Ta metoda se uporablja tudi v Rusiji. Velja za prometne prekrške. Obstaja določeno obdobje omejevanja kazni za prometno policijo, po kateri v skladu z zakonom voznik nima pravice zahtevati odplačila dolga.

Vsebina

 • 1 Možna kazen zapadlosti
 • 2 Kaj se bojiti
 • 3 možnosti plačila
 • 4 Dejstvo zastaranja
 • 5 Kršitve s kamerami za snemanje videa
 • 6 Delo sodnih izvršiteljev
 • 7 Kaj bo pomagalo lastniku avtomobila

Možna zapadlost globe

Prisotnost norme v zakonodaji o morebitnem odpisu dolgov vzbuja optimizem v določeni kategoriji lastnikov avtomobilov, vendar ni treba pričakovati, da bo zastaralni rok za globe prometne policije popolnoma odpravil težave. Dejstvo neplačila bo še vedno določeno v podatkovni bazi. Izpuščajoča zavestna odločitev, da zavrne plačilo majhnega zneska, vozniku lahko izgubi ugled zaradi možnih nadaljnjih prometnih kršitev na cesti.

Morate vedeti, da je obdobje veljavnosti globe za kršitev prometnih pravil v Rusiji dve leti za vse lastnike avtomobilov.

Ob koncu tega obdobja imajo državljani pravno pravico, da ne plačajo zneska, določenega v sklepu. Vse trditve o incidentu z voznikom se samodejno odstranijo.

veljavnost globe za prometne prekrške

Da ne bi prišli v nezaželeno situacijo, je treba vedeti, kako dolgo je izračunan zakon o omejitvah upravnih prekrškov prometne policije. Uradniki policije začnejo štetje določenega obdobja 10 dni po prejemu kopije protokola. Te dni so dana na pritožbo na sodbo.

Vozniki se vedno ne mudi, da se poravnajo z državo, zaradi česar je čas odplačevanja zaradi različnih razlogov odložen. Po dveh in pol mesecih imajo težave. Ta segment sestavljajo zakonsko določena obdobja, ki smo jih navedli v kronološkem vrstnem redu:

 • prvega intervala 10 dni je dana pritožba na odločitev uradnikov kazenskega pregona;
 • drugi prosti čas 60 dni je predviden za prostovoljno odplačilo fiksnega zneska;
 • je tretji interval 10 dni potreben za prenos zadeve na storitev FSSP, katere naloge vključujejo zaseg premoženja ali dela premoženjske koristi v korist odplačevanja uveljavljenih sankcij.

Posledično bodo časovne razmere 80 dni Nekateri vozniki upajo, da zaradi razmeroma majhnih zneskov 500 ali 1000 rubljev sodni izvršitelji morda ne bodo tako vestni pri svojih dolžnostih. Vendar v resnici to ni vedno tako.

Morate vedeti, da se po prenosu zadeve na FSSP vzporedno pripravlja druga uredba o pobiranju globe v dvojnem znesku.

Kaj se bojiti

Rok za obvezno plačilo globe se začne ob prejemu potrdila in izvodu protokola. To pravilo se uporablja tako za neposredni prejem dokumentov uradnika kazenskega pregona kot tudi za sisteme samodejnega določanja. Če čakate na obdobje, ko se izteče upravna globa zaradi kršitve prometnih pravil, voznik tvori resno kaznovanje, če ga ujame policist iz prometne policije, da preveri:

 • podvojitev zneska globe, za majhne zneske pa vrednost ne sme biti manjša od 1000 rubljev;
 • 50-urni popravni delavci;
 • pridržanje za obdobje do 15 dni, ki se je pogosto uporabljalo za obdobje 5-6 dni.
Glejte tudi: Opozorilni prometni znaki: slike s pojasnili

Ljubitelji potovanja zunaj države lahko tudi težko prečkajo mejo. Državljanom, ki imajo eno ali več neplačanih prometnih policistov v znesku najmanj 10.000 rubljev, se zavrne odhod. Vendar je v tem primeru treba o tej zadevi sprejeti sodno odločbo.

Možnosti plačila

Za tiste, ki ne želijo zamikati usode in čakati na celotno obdobje, koliko je prometna policija v veljavi, preden je v celoti odpisana, priporočamo, da v celoti poravnate dolg. Sedanji Zakonik o upravnih kršitvah vam omogoča, da to storite na več načinov:

 • dovoljeno veliko odloga za obdobje, ki ni daljše od 30 dni;
 • je dovoljeno plačevati v obrokih, ki se izdajo največ 90 dni;
 • Možno je dobiti preferenčni način odplačila.

Preferencialno obravnavo zagotavlja sodni senat. Za registracijo je treba pri tem organu vložiti notarsko potrdilo v rokah. Dokument je naveden na delovnem mestu in v njem navaja dejstva o težkem finančnem položaju. Takšna operacija se izvede 10 dni od podpisa protokola o prometni prekršitvi.

Dejstvo zastaranja

Ni pa res, da bi se v primeru, ko je od pisanja globe minilo dve leti, ni bilo plačano, v vsakem primeru pa po izteku tega roka odločitev ne bo izvršena. V takih primerih je treba razlikovati med dvema konceptoma:

 • čas odločanja;
 • odločitev začne veljati.

V drugem primeru je treba dodati 10 dni do 2 let, čas, ko lahko voznik vloži dokumente, da se pritoži na odločbo o upravni kršitvi. Prav tako morate vedeti, da brez polnega povračila zneska dolga od voznika (če se odkrije neplačilo, bodo pravice umaknjene), se potrdilo ne vrne.

koliko je prometna policija v redu

Skriva se, dokler se globe prometne policije ne odpisajo, voznik v večjem mestu je skoraj nemogoč. Na to vplivajo naslednji razlogi:

 • razpoložljivost najnovejših in pravočasnih posodobljenih zbirk podatkov uradnikov kazenskega pregona;
 • precej učinkovito delo strokovnjakov FSSP;
 • Prepoved pri registraciji vozil z neporavnanimi denarnimi kaznimi.
Glej tudi: Zdravstvena referenca za pravice: kaj je potrebno, kako priti

Kršitve s kamero za snemanje videa

Razširjeni avtomatski načini za določanje prometnih kršitev. Še posebej na ulicah večjih ruskih mest in zveznih avtocest. Veljavnost prometne policije iz kamer je enako kot pri drugih metodah fiksiranja. Glede kršitev veljajo isti predpisi.

Edina razlika je v metodi obveščanja storilca kaznivega dejanja. S tem se pravočasno spremlja razpoložljivost uveljavljenih sankcij prek različnih spletnih storitev za pravočasno odplačilo.

Upoštevati je treba, da se v skladu s členom 4.3 upravnega zakonika ob ponovitvi prekrška (drugič v letu) za voznika neplačana globa v zbirki podatkov otežuje.

Pomembno je! Za neplačilo globe, ki jo določi video kamera, ni mogoče naložiti take vrste kazni kot aretacije Uporabljajo se preostali razpoložljivi posegi.

Delo sodnih izvršiteljev

Ko vas sodni izvršitelji najdejo med dveletnim obdobjem izogibanja plačilu globe, bodo imeli sorazmerno kratko obdobje odplačevanja 5 dni. V nasprotnem primeru bodo aretirali bančni računi, premoženje ali druge dragocenosti.

V večini primerov je mogoče vnesti v okence možnosti neplačevanja glob v zakonsko predpisanih 24 mesecih ne tistim voznikom, ki se dobro skrivajo, temveč tistim, ki zaradi različnih razlogov ne iščejo ali ne iščejo slabe vere. To izhaja iz upravnega zakonika iz člena 31.9, odstavkov 2, 3, 4. V nedoločenem:

 • zastaranje začne ponovno izračunati, če se ugotovi oseba, ki je zavestno izognila plačilo zneska ali njegovega premoženja;
 • ko je znesek globe treba poravnati z obroki, se upošteva, zato se obdobje podaljša za obdobje obrokov.

Kaj bo pomagalo lastniku avtomobila

Na strani voznikov je mogoče najti prekomerno birokratizacijo in nagnjenost različnih organizacij za zamude. Podobni primeri se upoštevajo v upravnem zakonu iz člena 4.5:

 • je prepovedano izdati nalog dva meseca po tem, ko je bila kršitev storjena;
 • ko se obravnava na sodišču, je prepovedano odločati po treh mesecih.

To pomeni, da ko je voznik prejel pismo z obvestilom o kršitvi, ki je bila storjena pred več kot dvema mesecema, ima pravico, da ne plača globe zakonito.

Treba je razlikovati med primeri, ko je pisno obvestilo o kršitvi pravočasno prišlo na pošto, voznik pa ga preprosto ne vzame dolgo časa, nato pa se to pismo pošlje nazaj. V tem primeru bo odločitev začela veljati od trenutka vrnitve. Datum je vzet iz žiga na ovojnici.

LEAVE ANSWER